Pamokslai
 Raykite mums
    CNLMs banyia registruota 1991 m. ir yra Lietuvos evangelinio tikjimo krikioni (sekminink) sjungos dalis. Sekmadieniais mes giedame vairaus stiliaus krikionikas giesmes ir himnus, meldiams ms Viepaiui Jzui Kristui, klausoms Dievo odio pamoksl. Ms pastorius Viktor Laty veda tarnavimus kiekvien sekmadien. Banyioje veikia sekmadienin mokykla, biblioteka ir kioskas, vaizdo ir garso tarnavimai, Biblijos nagrinjimo susirinkimai (lstels) ir jaunimo tarnavimas. iuo metu banyioje yra apie 120 pastovi nari, daugelis i j itikimai tarnauja. Taip pat banyia dirba Didiasalyje. Ten jau vyksta pastovs susirinkimai, kuriuos ateina apie 20 moni.

  Ms adresas

Banyia "Prabudimas"
Visaginas
Lietuva

elektroninis patas:
revival@tts.lt
Tarnavimai
Sekmadienis:
10:00 Sekmadieninis tarnavimas
Treiadienis:
19:00 Biblijos nagrinjimas nam grupse
Ketvirtadienis: 18:00 Jaunimo susirinkimas
19:00 Biblijos nagrinjimas nam grupse
Penktadienis:
19:00 Maldos tarnavimas
etadienis :
18:00 Jaunimo susirinkimas
 

 

 Pamokslai |  Raykite mums